3d Baskı İle Organ Yapımı

3d Baskı İle Organ Yapımı

3d baskı konusunda bilgi ve tecrübenin artmasıyla sağlık alanında 3d baskının kullanımı da paralel olarak artmaktadır. 3d yazıcıların ve 3d üretim teknolojilerin gelişmesiyle birlikte bu sistemin yapay organ elde edilmesinde kullanılması fikri de güçlendi.

Amerika'nın New Jersey eyaletinde yer alan Princeton üniversitesi ile Baltimore'da bulunan Johns Hopkins üniversitesi bu konuda yaptıkları çalışmaları geçen yıl New York'ta gösterime sundular. Üretilen bir dış kulak prototipi de bu kapsamda sahnelendi. Hidrojelden yapılan yapay dış kulak insan kulağının geometrisi birebir taklit edilerek ortaya kondu. Bu prototip aynen insan dış kulağı gibi sesi toplayacak bir geometriye sahip. Sadece bu örnek bile insan organlarının üretiminde 3d baskı teknolojisine olan ilgiyi gösteriyor.

Gelecekte insan vücudunda eksik kalan parçaların mekanik düzende üretilip tamamlanacağı ön görülürken bu konuda 3d baskı sistemleri önemli rol oynayacak gibi duruyor. Çünkü şekil ve geometriyi tesadüfe bağlı kalmadan var olan şekliyle üreten bu teknoloji estetik açıdan da iyi ürünler ortaya koyabilecektir. Şu anda halen büyük yatırımlar bekleyen tasarı sürecinde bile birçok ilgili ilgisiz ürün sergilenmeye başlanmıştır.

Sağlık alanında 3d baskı kullanımı şu anda aktif olarak titanyum implant üretimine odaklanmış durumda. Zaten titanyum diş implantları hâlihazırda çok fazla kullanılmaktadır. Eğer 3d teknolojisi iyi bir şekilde uygulanabilirse özellikle yaşlılarda sıkça görülen kalça kırılmalarından eklem tamamlayıcı olarak titanyum implantlar kullanılabilecek. 3d baskının bu konudaki avantajı organların ölçülerine göre girilen veriyi aynen şekle dönüştürmesidir. Yani bu konuda herhangi bir seri üretim veya kalıba ihtiyaç duymamaktadır.

Bilim adamları bu teknoloji konusunda öyle umutlular ki sağlık alanında yaşayan ve üreyebilen hücreler içeren dokuların da yapılabileceğine inanıyorlar. Eğer yapılan çalışmalar sonuç verir de hedeflenen gerçekleştirilirse organ ve doku kayıplarında çok daha radikal bir tedavi yöntemi uygulanabilecek. Ancak şu an için bunun ne oranda başarılı olabileceğini kestirmek güç. Çünkü üretim yapılırken canlılığın korunması ve kullanılan doku parçalarının birbiriyle uyumu tahmin edebildiğimizden çok daha zor.

Yaşayan canlı doku ve organ üretimine uzak olsak da 3d teknolojiyse yakın zamanda kulak kapakçığı, kemik implantları gibi dışarıdan alabileceğimiz cansın parçaların üretilmesine kesin gözüyle bakılmaktadır. En basitinden iskelet sistemine destek olabilecek bir yapı bile kişisel ölçülerle üretilebilecektir.